نمونه پروژه ها – 4

نمونه پروژه ها – 4


توضیحات

در این پروژه با استفاده از ام دی اف AGT ترکیه به کابینت سازی و کابینت بندی پرداخته شده و سنگهای استفاده شده در کار تماما کوارتز و کورین میباشند. این پروژه در دی ماه سال 95 در خیابان زعفرانیه تهران در یک منزل مسکونی و برای یک آشپزخانه توسط تیم طراحی ماهان چوب به انجام رسیده است.

درج نقد و بررسی