نمونه پروژه ها – 3

نمونه پروژه ها – 3


توضیحات

در این پروژه سیستم کمد بندی و تزئینات دیوار ها تماما با ورقه های ام دی اف نیمن آلمان کار شده است. این پروژه در تاریخ 23 اسفند ماه سال 94 در ساختمانی مسکونی در خیابان نفت تهران به انجام رسیده است.

درج نقد و بررسی