رنگ سنگ کورین و کوارتز

رنگ سنگ کورین و کوارتز

سنگهای کورین و کوارتز هر کدام دارای انواع و رنگهای مختلفی هستند که در زیر لیست آنها آورده شده است:

نمونه رنگهای سنگ کورین

نمونه رنگ های سنگ کوارتز

به اشتراک گذاری